Specialized
Face-to-face

Data Storytelling: Discover how to narrate stories with the data

La quantitat de dades que les empreses necessiten processar i analitzar per a obtenir informació rellevant per a la presa de decisions, no para de créixer i cada vegada més ràpid. Per això hem de fer gràfics que permetin comprendre la informació, i ajudar a extreure les primeres conclusions de valor. Però quan hem extret aquestes conclusions i descobrim una dada impactant, cal comunicar aquesta informació a responsables de la presa de decisions "humanitzar" les dades i fer-les comprensibles, per al públic objectiu que llegirà aquesta informació i això ho facilita el data storytelling. Es tracta de contextualitzar aquestes dades per a generar més impacte. Les dades assenyalen un problema o una oportunitat, les idees estan destinades a moure'ns a la presa de decisions.

Specific goals | Temary

- Aprendre a comunicar i fer presentacions amb dades.

- Aprendre les narratives mes comunes per comunicar dades.

- Aprendre com contextualitzar les dades i fer-les més humanes .


TEMARI


INTRODUCCIÓ


- Trucs de disseny per focalitzar atenció amb el gràfics.

- Conectar les dades amb una magnitud humana.

- Idees i narratives per explicar històries amb les dades

- Humanitzar les dades: fer-les properes al lector

Editions

Edition 1

Onsite session

Thu 30/01/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Opening of registration 23/01/2020 to 08:30 h.
Edition 2

Onsite session

Mon 17/02/20 (09:30-13:30h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Opening of registration 10/02/2020 to 08:30 h.
Edition 3

Onsite session

Tue 10/03/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Opening of registration 03/03/2020 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Thu 30/01/20 (16:00-20:00h)
Duration: 1 session

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Opening of registration 23/01/2020 to 08:30 h.
Modality: Face-to-face
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Business and company

Course ratings

Average
0

Lesson taught by

IGNASI XAVIER

ALCALDE PEREA

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Data Storytelling: Discover how to narrate stories with the data: Edition 1

Onsite session

Thu 30/01/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Data Storytelling: Discover how to narrate stories with the data: Edition 2

Onsite session

Mon 17/02/20 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Data Storytelling: Discover how to narrate stories with the data: Edition 3

Onsite session

Tue 10/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions