Specialized
Face-to-face

Introduction to laser cutting: basic concepts, vector design and practices

En el sector del disseny la tecnologia làser permet solucionar de manera ràpida i eficaç diferents aplicacions en la fabricació de nous productes. Coneix i practica amb la tecnologia làser, les seves característiques, possibilitats i aplicacions.

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat es realitza al Parc Tecnològic de Barcelona Activa.
És imprescindible que l'alumnat porti el seu ordinador portàtil.

- Conèixer els principis bàsics de la tecnologia làser: funcionament de la màquina, materials, etc.

- Aplicacions de la tecnologia.

- Formats d'arxius compatibles

- Disseny vectorial


TEMARI

1. Què és la tecnologia làser

2. Com funciona la tecnologia làser

3. Com es talla/grava

4. Sectors en els que es pot aplicar aquesta tecnologia

5. Coneixements de les eines bàsiques pel tall làser

6. Coneixements bàsics de disseny vectorial

7. Importació i exportació de models per tallar

8. Configurar arxius per a la posterior fabricació

9. Materials i utilitats

10. Funcionament i precaucions d'ús

Editions

Edition 1

Onsite session

Wed 11/03/20 (16:00-20:00h)

Fri 13/03/20 (16:00-20:00h)

Parc Tecnològic de Barcelona Activa

Carrer Marie Curie, 8 - 14,

BARCELONA

Opening of registration 04/03/2020 to 08:30 h.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.


>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.


Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Wed 11/03/20 (16:00-20:00h)
Fri 13/03/20 (16:00-20:00h)
Duration: 2 sessions

Parc Tecnològic de Barcelona Activa - Carrer Marie Curie, 8 - 14,
BARCELONA
Opening of registration 04/03/2020 to 08:30 h.
Modality: Face-to-face
Duration: 2 sessions
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Digital Manufacturing and 3D

Course ratings

Average
7.5

Lesson taught by

BERNAT

BASTÉ SELVA

Average
7

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Introduction to laser cutting: basic concepts, vector design and practices: Edition 1

Onsite session

Wed 11/03/20 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Carrer Marie Curie, 8 - 14, BARCELONA

Fri 13/03/20 16:00-20:00h

Parc Tecnològic de Barcelona Activa Carrer Marie Curie, 8 - 14, BARCELONA

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions