Specialized
 

Make animated images on social media and win likes - Virtual classroom

Els gifs animats estan vivint un boom de la mà de les xarxes socials i de les plataformes mòbils. Són senzills de fer, molt gràfics i fàcilment viralitzables. Apren a crear-ne amb eines gratuïtes.

Specific goals | Temary

IMPORTANTE: Esta actividad se impartirá de forma virtual en streaming a través de la plataforma gratuita Microsoft Teams. Las personas inscritas recibirán por correo electrónico el enlace con la invitación y las instrucciones de acceso antes del inicio de la sesión.


- Ver la diferencia entre un gif animado destinado al ocio y uno de marketing.
- Definir qué parámetros debe cumplir nuestro gif animado para ser efectivo
- Aprender a crear gifs animados con herramientas en la nube y gratuitas sin necesidad de ser diseñador
- Aprender a mover estos gifs animados por la red

TEMARIO

1. ¿Qué es un gif animado
2. Analizamos ejemplos
3. Comportamiento en las redes sociales
4. Para qué sirven en marketing
5. ¿Cómo crear un gif animado

Editions

Edition 1

Tue 17/11/20 (11:00-13:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Language: Catalan
Opening of registration 10/11/2020 to 08:30 h.
Edition 2

Wed 09/12/20 (16:30-18:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Language: Catalan
Opening of registration 02/12/2020 to 08:30 h.

General information


>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

Tue 17/11/20 (11:00-13:00h)
Duration: 1 session

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Opening of registration 10/11/2020 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Digital image and design

Course ratings

Average
8.84

Lesson taught by

SÍLVIA

LLOMBART MONNER

Average
9.23

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Make animated images on social media and win likes - Virtual classroom: Edition 1

Tue 17/11/20 11:00-13:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Make animated images on social media and win likes - Virtual classroom: Edition 2

Wed 09/12/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions