Specialized
 

The 5 KPIs you need to control in your digital marketing plan - Virtual Classroom

"El que no es mesura no es millora" és una màxima per a tot pla estratègic i en un ambient tantt canviant, enorme i difús com el digital és encara més important. Tot objectiu ha de ser mesurat per una suma d'indicadors claus (KPI) i pels que hem de tenir quotes, alertes, semàfors i eines d'actuació.

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Comprendre metodologia estratègica de Meta pla de negoci - Meta pla de màrqueting - Meta pla de màrqueting digita - DAFO pdMD - DAFO Creuat - Apostes estratègiques per poder definir objectius per KPI
- Com interpretar objectius per estratègies i definir objectius temporals en calendari
- Aconseguir definir quota i semàfors en un Quadre de Comandament usable


TEMARI


1. Metodologia
- Meta pla de negoci - Meta pla de màrqueting - Meta pla de màrqueting digital - DAFO pdMD - DAFO Creuat - Apostes estratègiques per poder definir objectius per KPI
- Exercici: validar meta del PdMD
- Cas pràctic
- Exercici: dissenyar DAFO
- Exercici: resoldre DAFO

2. Objectius vàlids
- Com interpretar objectius per estratègies
- Definir objectius temporals en calendari
- Exercici: obtenir Objectius estratègics del DAFO creuat
- KPI vs PI vs mètriques
- Casos pràctics

3. Quota i semàfors
- Exercici: cuotificar semàfors
- Quadre de Comandament
- Exercici: assignar tasques a semàfors al QC

Requeriments tècnics per impartir l¿activitat: (equipament, programari, etc.)
Es recomana haver assistit a les sessions de planificació de pla de social mitjana màrqueting, tenir algun coneixement de màrqueting o planificació i tenir un projecte real per mesurar mètriques vàlides.

Editions

Edition 1

Mon 23/11/20 (09:30-11:30h)

Tue 24/11/20 (09:30-11:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Language: Catalan
Opening of registration 16/11/2020 to 08:30 h.
Edition 2

Fri 04/12/20 (16:00-18:00h)

Fri 11/12/20 (16:00-18:00h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Language: Catalan
Opening of registration 27/11/2020 to 08:30 h.

General information

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

Mon 23/11/20 (09:30-11:30h)
Tue 24/11/20 (09:30-11:30h)
Duration: 2 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Opening of registration 16/11/2020 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 2 sessions
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Marketing and communication

Course ratings

Average
9.5

Lesson taught by

ARMANDO

LIUSSI DEPAOLI

Average
9.5

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

The 5 KPIs you need to control in your digital marketing plan - Virtual Classroom: Edition 1

Mon 23/11/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Tue 24/11/20 09:30-11:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

The 5 KPIs you need to control in your digital marketing plan - Virtual Classroom: Edition 2

Fri 04/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Fri 11/12/20 16:00-18:00h

AULA VIRTUAL --, --, --

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions