1-15 of 17 results

Show as

New activities will be available soon.
There are no courses
 
Specialized
Face-to-face
JavaScript añade a los procesos de creación de páginas web la posibilidad de conseguir, con pequeños movimientos y efectos, combinaciones de color, etc., una interfaz de navegación más agradable para el usuario. Conocer las bases de este potente lenguaje de programación permite a la persona diseñadora / desarrolladora disponer de un poderoso recurso para mejorar sus (...)
From Tue 09/06/20 to Thu 11/06/20
(15:30-17:30h)
Duration: 3 sessions
Specialized
Online
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) fa possible l'extensió de les funcionalitats dels aplicatius de l'entorn de Microsoft Office. Permet l'automatització de processos, la creació de noves funcions i fins i tot la modificació de certes característiques de la interfície d'usuari com els menús i les barres d'eines.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
L'Internet de veu i els altaveus intel·ligents com a assistents virtuals estan impulsant una revolució tecnològica que afecta a molts sectors professionals.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
ITIL neix com un codi de bones pràctiques dirigides a assolir els objectius de gestió de les TIC. És, doncs, un estàndard de facto de bones pràctiques, processos i organització per a la gestió del servei TIC (ITSM o IT Service Management en anglès), amb una gran presència als departaments TIC i a les empreses de serveis.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
El llenguatge HTML5 complementa l'actual XHTML afegint semàntica i accessibilitat i adaptant-se a les necessitats de programació de llocs web 2.0
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
An API in REST is the most commonly used method for data exchange between servers and applications or web pages. Google, Facebook, YouTube or Spotify offer the possibility of consulting their databases. Many brands use it to create tailored programs, and do so with APIs in REST.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
Coneix la tecnologia que pot millorar l'acció ciutadana en la lluita contra la corrupció i els abusos de la mà de Simona Levi, analista digital.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
In developing code it is essential to have well-controlled versions. Git and GitHub are two of the most used tools. Discover how to work on it and ensure the quality of your projects.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
PHP és un llenguatge de programació interpretat per a la creació de pàgines web dinàmiques que té múltiples aplicacions.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
La implementació d'Scrum com a marc de treball en el desenvolupament d'un projecte de programari permet minimitzar costos, gestionar expectatives, millorar estimacions, optimitzar recursos, millorar la satisfacció dels clients i de l'equip de desenvolupament i augmentar la qualitat del programari.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
El procés de digitalització massiu en diversos entorns com el multimèdia, o el biomèdic, fa molt difícil el processat de les dades utilitzant els gestors de Bases de Dades convencionals. En aquests entorns apareixen reptes com l'emmagatzematge, la cerca, o la compartició de les dades, entre altres. La disponibilitat de dispositiu mòbils capaços d'enregistrar senyals i el (...)
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
MySQL és un dels gestors més utilitzats per crear i administrar bases de dades i s'integra perfectament amb PHP per a la creació de pàgines web dinàmiques.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
Datascience offers more and more opportunities every day. In this course we will discover the basics and learn how to work with the Jupyter Notebook programming environment. We will acquire the basic knowledge to extract information from a database and show the results in a visual and attractive way.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
R is an open and totally free programming language for statistics and graphic creation. Big Data has popularized it and together with Python and Java it occupies the first positions of this sector in broad growth.
Start: Mon 01/06/20
Specialized
Online
Aprèn els conceptes bàsics que et caldràn per programar en qualsevol llenguatge informàtic.
Start: Mon 01/06/20
Showing 1 - 15 of 17 results.