Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Especialitzada
 

Noves tendències en intel·ligència artificial (IA) al 2024

Vols saber quines eines d'IA son realment indispensables? cada dia sorgeixen noves eines d'ia fins al punt de sobrepassar-nos. Aquesta activitat crea la base per entendre les diferents tipologies d'eines IA, si poden ser del nostre interés i quin valor real ens poden oferir.

Objectius específics | Temari

Les diferents tipologies d'IA

Conèixer com implantar-les a activitats quotidianes

Aplicació a casos reals

TEMARI

1.- Les IA's conversacionals, models (LLM)


- Què és la Intel·ligència Artificial?
- IA's conversacionals: ChatGPT, Perplexity, Bing, Bard....
- IA's generadores d'imatges i arts: Dall-E, Midjourney, Stabledifussion...

2.- Les IA conversacionals en detall: ChatGPT, Perplexity, Bing...
Entorn d'eines, possibilitats, limitacions, oportunitats. (comencem amb chatGTP i parlem de NovelAI)

- GPT
- Binomi MS / OpenAI : Integració amb Bing
- Google Deepmind
- AutoGPT

3.- IA's generadores d'imatges i arts
Entorn d'eines, possibilitats, limitacions, oportunitats.

- Dall-E
- Midjourney
- Stabledifussion...

4.- Idees i oportunitats de negoci relacionades IA

- Resum d'idees i oportunitats a implementar des de ja amb aquestes tecnologies

5.- Conjunt d'habilitats necessàries per dominar les eines d'IA

- Resum d'habilitats necessàries si es volen utilitzar aquestes tecnologies

6.- Conclusions, dubtes i preguntes

Edicions

Edició 1

dj. 20/06/24 (16:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 05/06/2024 a les 08:30h.

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dj. 20/06/24 (16:00-18:00h)
Modalitat: Aula virtual
Durada: 1 sessió
Aula virtual
Obertura de la inscripció 05/06/2024 a les 08:30h.
Durada: 1 sessió
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Anàlisi de dades

Valoració del curs

Mitjana
8.67

Formació impartida per

DANIEL

MARTÍN CASAS

Mitjana
9.0

Cursos relacionats

  Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

  T'estàs inscrivint a

Noves tendències en intel·ligència artificial (IA) al 2024: Edició 1

dj. 20/06/24 16:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom sencer:

Nom d'usuari: 20101

Correu electrònic: default@liferay.com

Accepto les condicions d'inscripció