1187958
Especialitzada
 

Introducció a la programació 1: conceptes comuns en tots els llenguatges - Aula virtual

Variables, tipus de dades, condicionals, iteracions, funcions... Aprèn els conceptes bàsics que et caldràn per programar en qualsevol llenguatge informàtic.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat es divideix en multisessions. S'impartiran de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic un enllaç únic amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la primera sessió. Una primera aproximació al món de la programació per a aquells que desitgen introduïr-s'hi des d'altres especialitats, o que necessiten una base per realitzar altres cursos de programació més avançats.

Aprendrem els conceptes bàsics que es donen per sabuts a altres cursos d'introducció a llenguatges en particular, tals com variables, tipus de dades, condicionals, iteracions, funcions... a fi d'obtenir una base sòlida per començar l'aprenentatge de qualsevol llenguatge.

OBJECTIUS


Entendre el concepte de programació, conèixer diferents llenguatges de programació i tecnologies de la programació.
Veure les diferències i similituts entre diferents llenguatges de programació.
Conèixer els elements bàsics que formen un programa.
Entendre l'estructura general de qualsevol codi font amb el que es trobi l'alumne en un futur.
Aprendre els elements particulars que composen el llenguatge algorítmic comú a qualsevol llenguatge de programació.
Practicar aquests elements i crear pseudocodi i codi font a fi d'obtenir els resultats desitjats.

TEMARI

a) Els llenguatges de programació:

Generacions de llenguatges de programació
Diferents tipus de llenguatges de programació
Llenguatges de baix o alt nivell
Llenguatges orientats a objectes (POO).
Llenguatges compilats.
Llenguatges interpretats
Màquines virtuals
Llenguatges Web.

b) Introducció a la programació.

Variables
Representació de variables en diferents llenguatges
Tipus de dades simples i complexes.
Operadors i relacionals.
El llenguatge algorítmic. Com sintetitzar les accions que volem realitzar.

Condicionals:
o Diferents tipus de condicions (if, else, case).
o Exemples de condicionals

Iteracions. (Repeticions)
o Diferents tipus d'iteracions (do, while)
o Exemples d'iteracions

Funcions,
o Definició de funcions
o Pas de paràmetres
o ús de funcions

c) Exemples pràctics

Edicions

Edició 1

dc. 16/11/22 (15:00-18:00h)

dj. 17/11/22 (15:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 17/10/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dc. 16/11/22 (15:00-18:00h)
dj. 17/11/22 (15:00-18:00h)
Durada: 2 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 17/10/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.1

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.37

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació 1: conceptes comuns en tots els llenguatges - Aula virtual: Edició 1

dc. 16/11/22 15:00-18:00h

Aula virtual

dj. 17/11/22 15:00-18:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció