1182236
Especialitzada
 

Introducció a la intel·ligència artificial - Presencial

Aprendre els conceptes basics de la Intel·ligència Artificial i les seves aplicacions practiques, veure les bases matemàtiques, càlcul, àlgebra lineal, probabilitat. Aprenentatge supervisat, no supervisat, per reforç, veure els diferents classificadors, validació creuada, anàlisis discriminant, arbres de classificació i el funcionament bàsic de les neurones artificials

Objectius específics | Temari


- Aprendre con funcionen les xarxes neuronals, aprendre els mètodes d'aprenentatge, aprendreels mètodes de classificació, aprendre a crear una xarxa neuronalTEMARI


1.- ¿Què es la IA?- Aplicacions practiques de la IA

2.- ¿Què son i com funcionen les xarxes neuronals?

3.- Bases matemàtiques utilitzades

4.- Veure els mètodes d'aprenentatge (Supervisat, no supervisat, per reforç)

5.- Veure els mètodes de classificació (Validació creuada, anàlisi discriminant)

6.- Crear una xarxa neuronal amb Python i la API Keras de TensorFlow

7.- Configurar les capes del model

8.- Classificació d'imatges + Classificació de texts basics

Edicions

Edició 1

dv. 23/09/22 (15:00-19:00h)

dv. 30/09/22 (15:00-19:00h)

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Inscripció tancada.
Edició 2

dv. 28/10/22 (15:00-19:00h)

dl. 31/10/22 (15:00-19:00h)

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 14/10/2022 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dv. 23/09/22 (15:00-19:00h)
dv. 30/09/22 (15:00-19:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-22@ - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Inscripció tancada.
dv. 28/10/22 (15:00-19:00h)
dl. 31/10/22 (15:00-19:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-22@ - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 14/10/2022 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

DANIEL

CASTILLO GARROSSET

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la intel·ligència artificial - Presencial: Edició 1

Sessió presencial

dv. 23/09/22 15:00-19:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Sessió presencial

dv. 30/09/22 15:00-19:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Introducció a la intel·ligència artificial - Presencial: Edició 2

Sessió presencial

dv. 28/10/22 15:00-19:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Sessió presencial

dl. 31/10/22 15:00-19:00h

Cibernàrium-22@

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció