Fonaments de les CSS

Descripció

Les CSS són la segona capa del web, indispensable per a la visualització del continguts. Aprèn a donar estil gràfic a un web maquetat amb HTML5.

Objectius específics

Important: per fer aquesta activitat cal tenir coneixements d' HTML o haver fet anteriorment l'activitat "Fonaments del llenguatge HTML i HTML5". Després de fer aquesta activitat podeu seguir la vostra formació a l'activitat: "Introducció a la maquetació per a la web"

CSS és el llenguatge de presentació gràfica de la web. Mentre que amb HTML es defineix l'estructura del contingut d'un lloc web, amb CSS es defineix i aplica la capa de presentació que correspon a característiques com colors, tipus de lletra, mides, etc. En aquest curs aprendràs els conceptes fonamentals de CSS amb demostracions pràctiques.

TEMARI

1. Fonaments de CSS
Què és CSS
Estils per defecte dels navegadors
Sintaxi del llenguatge CSS
Tipus de selectors bàsics en CSS
Recomanacions per treballar amb HTML
Ubicació dels estils CSS
Com són aplicats els estils CSS pels navegadors
Diferències d'interpretació

2. Tipus d'aplicació dels fulls d'estil
En línia
En el
Vinculades

3. Estils de Text
Elements de fons: backgrounds
font-size i selecciÓ del tipus d'unitat
Colors
font-family, font-style, font-weight
text-indent, text-align, text-decoration

4. Marges
margin
padding
border

5. Pseudoclasses
link
visited
active
hover

6. Selectors avançats
id
class

7. Implementació pràctica en projecte amb estructura HTML5 tags HTML i fulls d'estil CSS de 1er nivell.

Edició 1

Sessió presencial

dt. 12/06/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 05/06/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Més formació que pots trobar a Barcelona

Consulta altres ofertes formatives similars relacionades amb el tema del teu interès que pots trobar a Barcelona. Aquestes activitats no són organitzades ni tenen relació amb Barcelona Activa. Veure llistat de formacions relacionades

Contingut relacionat de la Mediateca de Barcelona Activa

Fonaments de les CSS (vídeo)

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Fonaments de les CSS: Edició 1

Sessió presencial

dt. 12/06/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció