Com fer comerç electrònic sense tenir una botiga online

Descripció

Si ets una pime, un comerç o un emprenedor, collocar els teus productes a Amazon, Etsy o altres plataformes et permet ampliar el mercat pràcticament a tot el món sense les despeses ni la complicació tècnica de crear, mantenir i gestionar un e-commerce propi.

Objectius específics

Els marketplaces o grans botigues online representen la manera més fàcil i ràpida de vendre per Internet sense haver d'assumir cap risc. Són ideals pel petit comerç i per a la pimei, a més, poden ser la porta d'entrada a mercats exteriors. Tenim centenars d'exemples de petits negocis o botigues que han començat a operar a través de marketplaces i ara estan venent per tot el món. Donar a conèixer els marketplaces és clau per desenvolupar el comerç electrònic dins de la petita empresa i el comerç.

OBJECTIUS

Donar a conèixer els marketplaces a la pime i al petit comerç com forma útil i interessant de vendre per Internet.
Entendre bé què és un marketplace i com funciona
Descobrir-ne alguns
Conèixer les estratègies a seguir amb alguns d'ells

TEMARI

Què és un marketplace
Per què em servirà si jo sóc un petit comerciant o una pime local?
Coneguem alguns marketplaces: Amazon, Rakuten, Etsy,...entre d'altres
Quins són els punts clau per vendre-hi amb èxit?

Edició 1

Sessió presencial

dl. 12/11/18 10:00-13:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 05/11/2018 a les 08:30h.

Edició 2

Sessió presencial

dl. 10/12/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 03/12/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Com fer comerç electrònic sense tenir una botiga online: Edició 1

Sessió presencial

dl. 12/11/18 10:00-13:00h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Com fer comerç electrònic sense tenir una botiga online: Edició 2

Sessió presencial

dl. 10/12/18 09:30-12:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció