Introducció a Jquery per a dissenyadors

Descripció

Jquery és una biblioteca o framework de Javascript que permet simplificar la interacció amb els documents HTML, gestionar esdeveniments, desenvolupar animació i millorar la interacció en pàgines web. Aprèn com utilitzar-la sense saber programar.

Objectius específics

jQuery és la biblioteca de JavaScript més utilitzada. Permet simplificar la manera d'interactuar amb els documents HTML, manipular l'arbre DOM,gestionar esdeveniments, desenvolupar animacions i afegir interacció a pàgines web amb la tècnica AJAX.
Descobreix jQuery i les seves possibilitats visuals i d'interacció. Coneix i entén de què és capaç jQuery i aprèn a aplicar-ho sense haver de convertir-te en un programador.

OBJECTIUS

Dotar la web d'elements interactius implica saber programar amb JavaScript, cosa que limita als dissenyadors a l'hora de crear interaccions al site. Aquest curs està pensat i elaborat des del punt de vista del dissenyador. Amplia els horitzons professionals i descobreix una bateria de plug-ins que faran projectes web més vistosos i interactius. Permetrà als participants conèixer l'accés als atributs dels elements de la pàgina web, com treballar amb ells i fer-los reaccionar davant esdeveniments efectuats per l'usuari.

Tambè veurem els beneficis que aporta utilitzar diferents plugins de jQuery pels nostres projectes web, com per exemple: SlideJS, ImageLens, ScrollUp, Stellar.JS oGmaps.

Activitat dirigida preferenment a persones amb experiència laboral relacionada amb el disseny web (dissenyadors i programadors web) amb coneixements informàtics de nivell mitjà que vulguin realitzar projectes web amb l'ajuda de plugins, sense coneixements profunds de jQuery i JavaScript.

TEMARI

1. Què és i per a què serveix jQuery
2. Carregar jQuery de forma local i remota
3. Selecció bàsica d'elements amb jQuery
4. Operacions amb HTML i CSS
5. Accedir, treballar i modificar atributs
6. Animar, ocultar i mostrar elements
7. Interaccionar amb l'usuari, reaccionar davant els esdeveniments
8. Plugins jQuery
9. Recursos ienllaços interessants

Edició 1

Sessió presencial

dc. 14/11/18 09:30-13:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

dv. 16/11/18 09:30-13:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Obertura de la inscripció 07/11/2018 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Formació tecnològica per sectors

Disseny

Propera edició

dc. 14/11/18 09:30-13:30h

dv. 16/11/18 09:30-13:30h

MediaTic - C/Roc Boronat, 117

Barcelona

Aquesta activitat és gratuïta

Obertura de la inscripció 07/11/2018 a les 08:30h.

Valoració del curs

Mitjana
7.73

Formació impartida per

JAIME

RODRIGUEZ CLAVER

Mitjana
7.67

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a Jquery per a dissenyadors: Edició 1

Sessió presencial

dc. 14/11/18 09:30-13:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

dv. 16/11/18 09:30-13:30h

MediaTic C/Roc Boronat, 117 Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció