OpenRefine: neteja, fusiona i refina els teus excels i bases de dades

Descripció

La gran quantitat de dades amb què es treballa a l'actualitat fa que sigui important refinar i mantenir nets els arxius que les contenen. Openrefinepermet netejar i canviar el format d'arxius de dades sense necessitat de programar.

Objectius específics

Refinar les dades és important per tal de poder extreure'n informació correcta i coherent. En aquesta activitat explicarem i aprendrem eines de refinament de dades centrant-nos sobretot en OpenRefine. S'explicaran els fonaments per al refinament de dades i la seva utilitat i després saplicaran en un exercici pràctic que es farà fent servir l'eina OpenRefine.

TEMARI
- Què són les dades ?
- Per a què refinem les dades ?
- Com es refinen les dades i amb quines eines ?
- Exercici refinament de dades amb Open Refine.

Edició 1

Sessió presencial

dt. 19/02/19 17:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places disponibles: 9. Inscriure'm

Edició 2

Sessió presencial

dj. 21/03/19 17:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 14/03/2019 a les 08:00h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

OpenRefine: neteja, fusiona i refina els teus excels i bases de dades: Edició 1

Sessió presencial

dt. 19/02/19 17:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

OpenRefine: neteja, fusiona i refina els teus excels i bases de dades: Edició 2

Sessió presencial

dj. 21/03/19 17:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció