Infografia: aprèn a a representar la informació gràficament

Descripció

La infografia és la millor forma de mostrar informació de manera visual, ràpida i entenedora. Coneix les eines gratuïtes per realitzar fàcilment les teves infografies.

Objectius específics

La infografia és una representació més visual que els propis textos en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de manera gràfica, normalment figurativa. Neix com un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s'ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual. Avui en dia trobem infografies de tots els colors i gustos, encara que són les relacionades amb els mitjans socials les que es fan servir de manera habitual.

Com començar a fer la meva pròpia infografia? Hi ha algun tipus d'índex o pla? Quines eines puc fer servir per crear infografies efectives? En aquest curs tractarem de donar resposta a totes aquestes preguntes.

TEMARI

Conceptes bàsics de les infografies i les visualitzacions. Què son? Per a què serveixen?
Estils de les infografies.
Disseny de la infografia. Estructura,
Eines per fer infografies

Edició 1

Sessió presencial

dt. 05/02/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 29/01/2019 a les 08:30h.

Edició 2

Sessió presencial

dt. 05/03/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Obertura de la inscripció 26/02/2019 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Contingut relacionat de la Mediateca de Barcelona Activa

Infografia_aprèn a representar la informació gràficament

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Infografia: aprèn a a representar la informació gràficament: Edició 1

Sessió presencial

dt. 05/02/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Infografia: aprèn a a representar la informació gràficament: Edició 2

Sessió presencial

dt. 05/03/19 17:00-21:00h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció