Especialitzada
Presencial

Gestiona bases de dades amb MySQL

Aprèn a crear una base de dades, gestionar-la amb consultes SQL i connectar-la amb un web.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Activitat recomanable per persones que necessiten gestionar informació de manera ordenada. No és requereixen coneixements previs però és recomanable haver tingut alguna experiència prèvia amb bases de dades.

- Connectarem una base de dades a un web.
- Coneixerem el llenguatge SQL.
- Aprendrem a crear una base de dades.


TEMARI

1. Introducció a les bases de dades
- Tipus de bases de dades
- Bases de dades MySQL

2. Instal·lació d'una base de dades
- Ús de Xamp
- Gestors de base de dades

3. Llenguatge SQL
- Modelat bàsic
- Creació de taules i camps
- Instruccions SQL bàsiques
- Instruccions ORDER BY y GROUP BY
- Instruccions JOIN
- Instruccions COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG

4. Connexió duna base de dades amb una web
- Practica amb programació bàsica PHP

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/03/20 (16:00-20:00h)

dc. 11/03/20 (16:00-20:00h)

Cibernàrium-MediaTic

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Obertura de la inscripció 02/03/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 09/03/20 (16:00-20:00h)
dc. 11/03/20 (16:00-20:00h)
Durada: 2 sessions

Cibernàrium-MediaTic - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 02/03/2020 a les 08:30h.
Modalitat: Presencial
Durada: 2 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
8.78

Formació impartida per

ISMAEL

KALE MOYANO

Mitjana
9.11

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Gestiona bases de dades amb MySQL: Edició 1

Sessió presencial

dl. 09/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 11/03/20 16:00-20:00h

Cibernàrium-MediaTic Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció