Especialitzada
Presencial

Azure: Introducció a l'Azure App Services - Aula Virtual

Introducció al funcionament d'Azure App Service des de l'inici. Amb aquest servei podràs crear, construir i desenvolupar aplicacions utilitzant el servei en el núvol de Windows amb diferents eines i frameworks.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


- Crear un ambient de desenvolupament per Azure Web Apps amb codi d'Azure.

- Utilitzar Application Insights i dades amb Querying Telemetry.

- Implementar continous deployment i automatització de diferents escenaris

- Aprendre a testejar codi de projectes reals i a definir un pla d'acció de resolució de bugs.


TEMARI


Introducció a Azure App Service

- Introducció al cloud Azure

- App Services. Tipus i característiques

- El nostre primer servei web


Applications Insights

- Configurant mètriques

- Proves de disponibilitat

- Inspecció i alertes


Escenaris de desplegament avançat

- Introducció al desplegament continu

- Desplegament continu a partir d'un repositori a GitHub.


Testeig, debugat i logs

- Estudi dels logs per detectar problemes.

- Ús de les eines disponibles per 'debugar' diversos problemes

Edicions

Edició 1

Sessió presencial

dv. 03/07/20 (16:30-18:30h)

dl. 06/07/20 (16:30-18:30h)

dt. 07/07/20 (16:30-18:30h)

AULA VIRTUAL

--, --,

--

Sense places.

Informació general

>> En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>>Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

dv. 03/07/20 (16:30-18:30h)
dl. 06/07/20 (16:30-18:30h)
dt. 07/07/20 (16:30-18:30h)
Durada: 3 sessions

AULA VIRTUAL - --, --,
--
Sense places.
Modalitat: Presencial
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

CARLOS

ALONSO MARTÍNEZ

Mitjana
0

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Azure: Introducció a l'Azure App Services - Aula Virtual: Edició 1

Sessió presencial

dv. 03/07/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dl. 06/07/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

dt. 07/07/20 16:30-18:30h

AULA VIRTUAL --, --, --

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció