Basic
 

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual

Aprèn a treure profit de Google Maps, orienta't, planifica desplaçaments, treu profit a la vista de carrer o satèl·lit, consulta opinions i valora.

Specific goals | Temary

IMPORTANT: Aquesta activitat s'impartirà de manera virtual en streaming a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.  

Que és la geolocalització? Coneixes bé Google Maps? Aprèn a treure el màxim profit a aquesta eina, orienta't, planifica els teus desplaçaments en diferents mitjans de transport, treu profit a la vista de carrer i la de satèl·lit, consulta les opinions i les fotos d'altres persones usuàries i comparteix les teves valoracions.

Objectius generals

Explorar i introduir l'ús d'eines de localització i planificació dels desplaçaments, explorant la integració d'aquestes eines que amplien les funcionalitats que tenim a l'abast.

Objectius específics

- Conèixer el que és la geolocalització
- Aprendre a calcular trajectes en diferents mitjans de transport
- Treure profit dels comentaris i valoracions dels llocs d'interès per part d'altres usuaris.

Temari

- Que és la geolocalització?
- Google Maps i les seves funcionalitats
- Altres aplicacions de geolocalització

Editions

Edition 1

Fri 30/04/21 (12:00-13:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 23/04/2021 to 08:30 h.
Edition 2

Fri 14/05/21 (16:30-18:00h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 07/05/2021 to 08:30 h.
Edition 3

Tue 25/05/21 (11:00-12:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 18/05/2021 to 08:30 h.
Edition 4

Mon 07/06/21 (16:30-18:00h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 31/05/2021 to 08:30 h.
Edition 5

Mon 21/06/21 (11:00-12:30h)

Virtual classroom

Language: Catalan
Opening of registration 14/06/2021 to 08:30 h.

General information

En les activitats de l'Aula Virtual es considerarà com a "assistides" a totes aquelles persones que hagin accedit a l'espai en els primers 30 minuts de la formació. Les persones que s'incorporin més tard, es comptabilitzaran com a "no assistides" i no se'ls generarà el certificat corresponent.

Fri 30/04/21 (12:00-13:30h)
Duration: 1 session

Virtual classroom
Opening of registration 23/04/2021 to 08:30 h.
Modality:
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Basic
Theme: Itinerari 3: Introducció a Internet

Course ratings

Average
9

Lesson taught by

PATRICIA

FERNÁNDEZ OTERO

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual: Edition 1

Fri 30/04/21 12:00-13:30h

Virtual classroom

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual: Edition 2

Fri 14/05/21 16:30-18:00h

Virtual classroom

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual: Edition 3

Tue 25/05/21 11:00-12:30h

Virtual classroom

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual: Edition 4

Mon 07/06/21 16:30-18:00h

Virtual classroom

Orienta't i planifica els teus desplaçaments amb Google Maps - Aula Virtual: Edition 5

Mon 21/06/21 11:00-12:30h

Virtual classroom

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions