Basic
Face-to-face

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris)

Vols descobrir com és el teu ordinador? Quin sistema operatiu tens? Tens wi-fi, tens Bluetooth? Que és l'escriptori? Vine a iniciar-te en els elements bàsics i identifica'ls en el teu dispositiu.

Specific goals | Temary

Aprèn què és, què conté i com està fet un ordinador a partir dels conceptes de programari (sistema operatiu i programes) i maquinari (disc dur, RAM, etc). Coneix els perifèrics més usuals, la forma de connectar-los i les possibilitats de connectivitat amb les xarxes (cablejades o Wifi).
Utilitza l'escriptori de l'ordinador identificant les icones i els elements més comuns.

Objectius específics

-Identificar què és un ordinador (de quins elements està format)
-Identificar què són els perifèrics, perquè serveixen i les connexions físiques d'un ordinador.
-Diferenciar entre connexions per cable i connexions inal·làmbriques (Bluetooth, wi-fi,..)
-Conèixer què és un sistema operatiu i que és el programari.
-Entendre que és el que veiem quan encenem un ordinador: L'escriptori

Temari complert 

-Components d'un ordinador i els principals perifèrics (Maquinari)
-Els sistemes operatius i el programari
-L'escriptori i els diferents elements que podem trobar
-Connectivitat: Connectors USB, Bluetooth, wi-fi / wi-fi Direct
-Pràctiques: minimitzar, restaurar, canviar mida, tancar, canvi de finestres, menú d'inici, etc

Editions

Edition 1

Onsite session

Tue 21/01/20 (10:00-12:00h)

NOU BARRIS ACTIVA

Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

No places.
Edition 2

Onsite session

Tue 18/02/20 (10:00-12:00h)

NOU BARRIS ACTIVA

Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

Opening of registration 03/02/2020 to 08:30 h.
Edition 3

Onsite session

Tue 17/03/20 (10:00-12:00h)

NOU BARRIS ACTIVA

Vilalba dels Arcs, 39-41

BARCELONA

Opening of registration 02/03/2020 to 08:30 h.

General information

No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Tue 21/01/20 (10:00-12:00h)
Duration: 1 session

NOU BARRIS ACTIVA - Vilalba dels Arcs, 39-41
BARCELONA
No places.
Tue 18/02/20 (10:00-12:00h)
Duration: 1 session

NOU BARRIS ACTIVA - Vilalba dels Arcs, 39-41
BARCELONA
Opening of registration 03/02/2020 to 08:30 h.
Modality: Face-to-face
Duration: 1 session
Price: This activity is free
Level: Basic
Theme: Itinerari 1: Ordinador i ofimàtica

Course ratings

Average
0

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 1

Onsite session

Tue 21/01/20 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 2

Onsite session

Tue 18/02/20 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Conèixes el teu ordinador? (Nou Barris): Edition 3

Onsite session

Tue 17/03/20 10:00-12:00h

NOU BARRIS ACTIVA Vilalba dels Arcs, 39-41 BARCELONA

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions