Especialitzada
 

Introducció a la programació

Aprendrem els conceptes bàsics que es donen per sabuts a altres cursos d'introducció a llenguatges a fi d'obtenir una base sòlida per començar l'aprenentatge de qualsevol llenguatge. En la segona part aprendrem el concepte de programació orientada a objectes en el que es basen la gran majoria de llenguatges de programació moderns, Tant del costat tecnologia client com a tecnologia servidor. Veurem el concepte de classe i objecte, veurem la seva necessitat i aprendrem a fer-los servir de manera senzilla i gràfica.

Objectius específics | Temari

Entendre el concepte de programació, conèixer diferents llenguatges de programació i tecnologies de la programació.
Veure les diferències i similituds entre diferents llenguatges de programació.
Conèixer els elements bàsics que formen un programa.
Entendre l'estructura general de qualsevol codi font amb el que es trobi l'alumnat en un futur.
Aprendre els elements particulars que composen el llenguatge algorítmic comú a qualsevol llenguatge de programació.
Practicar aquests elements i crear pseudocodi i codi font a fi d'obtenir els resultats desitjats.
Entendre el concepte de classe i objecte, i aprendre a enfocar el nostre codi a aquests nous elements.
TEMARI

1- Conceptes comuns en tots els llenguatges

a) Els llenguatges de programació:

- Generacions de llenguatges de programació
- Diferents tipus de llenguatges de programació
- Llenguatges de baix o alt nivell
- Llenguatges orientats a objectes (POO).
- Llenguatges compilats.
- Llenguatges interpretats
- Màquines virtuals
- Llenguatges Web.

b) Introducció a la programació.

- Variables
- Condicionals
- Iteracions. (Repeticions)

c) Exemples pràctics


2- Programació orientada a objectes

- Programació imperativa, i explicació del pas a orientat a objectes
- Llenguatges de programació orientats a objectes
- Elements que componen la classe
- Objectes, o elements d'una Classe
- Creació d'una classe simple
- Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes) - Creació d'un programa que faci us de classes
Edicions

Edició 1

dt. 02/01/24 (15:00-18:00h)

dc. 03/01/24 (15:00-18:00h)

dj. 04/01/24 (15:00-18:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 18/12/2023 a les 08:30h.
Edició 2

dv. 02/02/24 (10:00-14:00h)

dv. 09/02/24 (10:00-14:00h)

dv. 16/02/24 (10:00-14:00h)

Aula virtual

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 18/01/2024 a les 08:30h.

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.


dt. 02/01/24 (15:00-18:00h)
Modalitat: Aula virtual
dc. 03/01/24 (15:00-18:00h)
Modalitat: Aula virtual
dj. 04/01/24 (15:00-18:00h)
Modalitat: Aula virtual
Durada: 3 sessions

Aula virtual
Obertura de la inscripció 18/12/2023 a les 08:30h.
Durada: 3 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
9.16

Formació impartida per

ORIOL

TINOCO MARCO

Mitjana
9.56

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Introducció a la programació: Edició 1

dt. 02/01/24 15:00-18:00h

Aula virtual

dc. 03/01/24 15:00-18:00h

Aula virtual

dj. 04/01/24 15:00-18:00h

Aula virtual

Introducció a la programació: Edició 2

dv. 02/02/24 10:00-14:00h

Aula virtual

dv. 09/02/24 10:00-14:00h

Aula virtual

dv. 16/02/24 10:00-14:00h

Aula virtual

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció