Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Programació en Python dins de QGIS (PYQGIS)

En aquest curs aprendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació amb el llenguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS.

Sessió presencial

dilluns 6 de maig · 15:30h - 19:30h

Sessió presencial

dimecres 8 de maig · 15:30h - 19:30h

Sessió presencial

divendres 10 de maig · 15:30h - 19:30h

Sessió presencial

dilluns 13 de maig · 15:30h - 19:30h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

PyQGIS: API de QGIS en Python.
PyQT: Disseny formularis personalitzats i codi associat.
Programació de plugins.


TEMARI

1. Llenguatge Python

- Introducció
- Intèrpret i consola de Python. Hello World
- Variables. Tipus de dades simples
- Estructures de dades: llistes, tuples, sets, diccionaris
- Constants. Comentaris
- Estructures de controls: condicionals, iteratives...
- Funcions. Mòduls. Gestió d'errors i bones pràctiques

2.QGIS: Consola Python
- Definició
- Primeres passes. Hello World
- Dates. Fitxers

3. Qt

4. PyQt: Qt + Python
- Definició
- Interacció amb l'usuari. Creació finestra. Gestió d'esdeveniments
- Exemples

5. QGIS API

6. PyQGIS: QGIS API + Python

- Definició
- Classe QgsInterface (accions). Comunicació amb l'usuari. Càrrega de projectes .qgs. Càrrega de capes: shapefile, raster, WMS, Postgis, temporals
- Iterar sobre les capes.Gestionar camps d'una capa. Iterar sobre els registres de la capa activa. Obtenir geometria d'un registre. Gestionar geometries: crear capa de punts, polígons, càlcul àrea
- Exercicis
- Anàlisis espaial: centroides, buffers, extent... Classe QgsGeometryAnalyzer. Expressions. Accions. Esdeveniments i Macros. Maptips

7. QtDesigner
- Definició
- Formulari personalitzat capa. Gestió de widgets. Gestió d'esdeveniments (signals&slots)
- Afegir lògica Python als formularis

8. Programació de plugins
- Introducció. Plugin Builder
- Exercici: FirstPlugin
- Estructura de fitxers. Estructura de funcions. Modificar formulari UI. Plugin Reloader. Plugin Skeleton. Gestió preferències. Gestió variables. Aplicacions externes


Activitats recomanables i complementàries per incrementar en el coneixement de la matèria:

Sistemes d'informació geogràfica amb QGis

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.Tipus de sessió: Multisessió

Durada: 16 hores

Valoració del curs

Mitjana
8.43

Formació impartida per

Puntuació mitjana
8.7