Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Protegeix-te dels ciber-atacs en la teva vida quotidiana

Descobreix com protegir-te de les principals amenaces digitals a les quals es pot enfrontar la ciutadania. En aquest curs aprendràs conceptes bàsics sobre ciberseguretat i eines per a la gestió conscient i autònoma dels teus dispositius o aplicacions en línia. També coneixeràs com utilitzar adequadament la teva identitat digital o a realitzar gestions en línia de manera segura. Coneix eines i bones pràctiques per a practicar l'autodefensa digital!

Sessió presencial

dimarts 25 de juny · 16:00h - 20:00h

Sessió presencial

dimecres 26 de juny · 16:00h - 20:00h

Sessió presencial

dijous 27 de juny · 16:00h - 20:00h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

Conèixer el funcionament de la ciberseguretat en entorns digitals.

Aprendre a reconèixer els tipus de riscs i amenaces més comuns en els àmbits digitals quotidians.

Tenir a l'abast recursos bàsics de prevenció i protecció digital.

Conèixer bones pràctiques en l'ús d'internet i dels dispositius mòbils.

Identificar les principals eines avançades de ciberseguretat al propi abast.

Conèixer i aprofundir en les eines i practiques que permeten exercir l'autodefensa digital.

Conèixer i aprofundir en els coneixements sobre la identitat digital.

Aprendre com fer un ús adequat de la pròpia identitat digital en la xarxa i com participem de la construcció de la identitat digital dels altres.

Conèixer les diferències entre la identitat i la reputació digital.

Adquirir coneixements sobre les gestions en línia.

Aprendre sobre la pròpia empremta digital.

Conscienciar-se sobre la importància de la ciberseguretat.TEMARI1.- La seguretat en entorns digitals.

- Què es la ciberseguretat?

- Què és l'autodefensa digital?

- Què busquen els ciberdelinqüents?2.- Principals amenaces i atacs en entorns digitals.

- L'explotació de vulnerabilitats.3.- Què hem de protegir?

- L'empremta digital.

- La identitat digital.

- Les contrasenyes.4.- Protecció en Internet i bones practiques.

- Comunicacions via WiFi.

- Privacitat i anonimat.

- Xarxes socials.

- Correu electrònic.

- Gestions en línia.

- Dispositius mòbils.

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Informació no disponible

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.