Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Introducció al llenguatge Javascript

Explora els principis del JavaScript en aquest curs d'introducció. Desenvolupa habilitats clau com variables, estructures condicionals i bucles. Aprèn a construir funcions i descobreix els fonaments de la programació orientada a objectes. Aquesta formació és perfecta tant per a principiants com per a aquells amb poca experiència, proporcionant una base sòlida per a la programació web interactiva.

Sessió presencial

divendres 3 de maig · 09:30h - 13:30h

Sessió presencial

divendres 10 de maig · 09:30h - 13:30h

Sessió presencial

divendres 17 de maig · 09:30h - 13:30h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS


Conèixer els fonaments de la programació bàsica

Creació i ús de funcions

Maneig de variables i operadors

Iteració amb estructures repetitives


TEMARI


1. Fonaments de JS

2. Variables de JS

3. Estructures condicionals

4. Estructures repetitives

5. Funcions

6. Funció Date

7. Programació orientada a objectes

8. Arrays avançats


Formacions prèvies recomanades:


Curs online - Fonaments del llenguatge HTML i HTML5

Curs online - Fonaments de les CSS

Curs online - Introducció a la lògica de la programació

Curs en directe - Introducció a la programació


Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Sessió presencial

dilluns 17 de juny · 15:00h -  19:00h

Sessió presencial

dimarts 18 de juny · 15:00h -  19:00h

Sessió presencial

dimecres 19 de juny · 15:00h -  19:00h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Informació general

>> En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> L'idioma en què s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.