Barcelona Activa presenta IT Academy, un programa gratuït de formació TIC especialitzada per capacitar els perfils qualificats que més demanen les empreses de Barcelona. Inclou més de 300 hores de formació en desenvolupament web (back-end, front-end i Android Mobile) i cursos intensius en anàlisi de dades (big data), tot utilitzant un mètode d'autoaprenentatge personalitzat i un servei de mentoria expert que acompanya les persones participants durant tot el procés.

Un cop finalitzada la formació, i adquirits els coneixements requerits, Barcelona Activa facilita l'accés a processos de cerca de feina.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

  

 

Així, IT Academy s'adreça a totes aquelles persones que volen reconvertir-se o trobar feina en un dels sectors TIC amb més projecció i millor remunerats. El programa té dues tipologies de formació presencial per adaptar-se millor a les necessitats i objectius de les persones participants: 

1- Formació en Programació: Developer program

IT Academy ofereix capacitacions en front-end, back-end i Android Mobile seguint un model innovador de formació mentoritzada, en què les persones participants adquireixen coneixements de programació mitjançant plataformes online d'autoaprenentatge i participen en equips de simulació de projectes reals. Amb el servei de mentoria permanent una persona experta en la matèria les acompanya en el procés sempre que ho necessitin.

2 - Formació en anàlisi de dades

A més, IT Academy compta amb cursos intensius (Bootcamp) de fins a 250 hores, pensats per potenciar coneixements tecnològics en anàlisi de dades i adaptar-se a les últimes innovacions del sector TIC.

 

INSCRIU-TE A UN DELS CURSOS OBERTS: