Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Introducció a la programació

Aprendrem els conceptes bàsics que es donen per sabuts a altres cursos d'introducció a llenguatges a fi d'obtenir una base sòlida per començar l'aprenentatge de qualsevol llenguatge. En la segona part aprendrem el concepte de programació orientada a objectes en el que es basen la gran majoria de llenguatges de programació moderns, Tant del costat tecnologia client com a tecnologia servidor. Veurem el concepte de classe i objecte, veurem la seva necessitat i aprendrem a fer-los servir de manera senzilla i gràfica.

Sessió presencial

dimecres 24 d’abril · 15:00h - 19:00h

Sessió presencial

dijous 25 d’abril · 15:00h - 19:00h

Sessió presencial

divendres 26 d’abril · 15:00h - 19:00h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari

OBJECTIUS


Entendre el concepte de programació, conèixer diferents llenguatges de programació i tecnologies de la programació

Diferències i similituds entre diferents llenguatges de programació

Conèixer els elements bàsics que formen un programa

Entendre l'estructura general de qualsevol codi font

Aprendre els elements particulars que composen el llenguatge algorítmic comú

Entendre el concepte de classe i objecte, i aprendre a enfocar el nostre codi a aquests nous elements


TEMARI


1. Conceptes comuns en tots els llenguatges

1.1. Els llenguatges de programació

1.2. Generacions de llenguatges de programació

1.3. Diferents tipus de llenguatges de programació

1.4. Llenguatges de baix o alt nivell

1.5. Llenguatges orientats a objectes (POO)

1.6. Llenguatges compilats

1.7. Llenguatges interpretats

1.8. Màquines virtuals

1.9. Llenguatges Web

2. Introducció a la programació

2.1. Variables

2.2. Condicionals

2.3. Iteracions

3. Exemples pràctics

Programació Orientada a Objectes (POO)

4.1. Programació imperativa, i explicació del pas a orientat a objectes

4.2. Llenguatges de programació orientats a objectes

4.3. Elements que componen la classe

4.4. Objectes, o elements d'una classe

4.5. Creació d'una classe simple

4.6. Gestió dels objectes creats (creació, emmagatzematge, eliminació i modificació dels objectes)

4.7. Creació d'un programa que faci us de classe


Formacions prèvies recomanades:


Curs online - Introducció a la lògica de la programació

Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Sessió presencial

divendres 31 de maig · 15:00h -  19:00h

Sessió presencial

divendres 7 de juny · 15:00h -  19:00h

Sessió presencial

divendres 14 de juny · 15:00h -  19:00h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Informació general

>> En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> L'idioma en què s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.