Development with Angulars JS

Description

AngularJS és el framework JavaScript de codi obert mantingut per Google especialitzat a millorar l'execució d'aplicacions d'una sola pàgina.

Specific goals

AngularJS és el framework JavaScript de codi obert mantingut per Google especialitzat a millorar l'execució d'aplicacions d'una sola pàgina. El seu objectiu és augmentar la capacitat de les aplicacions basades en el navegador amb el model-vista-controlador (MVC), aconseguint que el desenvolupament i el testing siguin més fàcils. AngularJS és el framework que més creixement està tenint i s'està generant molta demanda de professionals amb coneixement d'aquesta eina.

TEMARI

1. Introducció a AngularJS
a. Què és AngularJS?
b. Entorn de desenvolupament
c. Introducció a JavaScript

2. Bindings de dades
a. Introducció a bindings de dades
b. Bindings simples de dades
c. Bones práctiques en bindings de dades

3. Mòduls, scopes i controladors
a. Mòduls
b. Propietats de mòduls
c. Què poden fer els scopes?
d. Directives i scopes
e. Controladors i jerarquia de controladors

4. Expressions i Filtres
a. Introducció de Strings
b. Crear filtres
c. Validació de formularis

5. Directives
a. Introducció a directives
b. Directives amb dades
c. Directives ng
d. Definició de directives
e. Directives i scopes
f. Cicle de vida

6. Múltiples vistes i routing
a. Instal·lació
b. Plantilles de vistes
c. Rutes
d. Modes de rutes

7. Injecció de dependències
a. Tipus d'Anotació
b. $inject API

8. Serveis
a. Registrar serveis
b. Utilitzar serveis
c. Opcions de serveis

9. Promeses
a. Què és una promesa?
b. Per què utilitzar promeses?
c. Promeses en AngularJS

10. Events
a. Què és un event?
b. Propagació d'events

11. Animacions en AngularJS
a. Instal·lació
b. Com funciona?
c. Transicions utilitzant CSS3
d. Animacions utilitzant CSS3

12. Localització
a. Angular-translate
b. Instal·lació
c. Suport multilingüe
d. Afegir nou llenguatge

13. Testing
a. Estratègies de testeig
b. Tipus de testeig a AngularJS

Edition 1

Onsite session

Mon 26/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 28/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Fri 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places available: 10. Sign me up

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Programming

Next edition

Mon 26/08/19 09:30-13:30h

Wed 28/08/19 09:30-13:30h

Fri 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free Sign me up

Course ratings

Average
8.1

Lesson taught by

ORIOL

TINOCO MARCO

Average
8.28

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Development with Angulars JS: Edition 1

Onsite session

Mon 26/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 28/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Fri 30/08/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions