Infographics (2): Work all phases of your project infographic

Description

Aprendre mitjançant la pràctica a planificar, dissenyar i crear una infografia.

Specific goals

La infografia és un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s'ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual.

OBJECTIU ESPECÍFIC
A diferència del curs inicial Infografia: aprèn a representar la informació gràficament, aquest curs és més estilo taller 100% pràctic aprendràs el procés necessari per realitzar un projecte d'infografia, que va des de la fitxa fins al producte final de la infografia. Durant aquest procés coneixeràs eines per fer-les efectives sobre la base dels teus objectius.
És important que portis una idea clara d'infografia que vulguis realitzar i totes dades que tinguis de la mateixa.

TEMARI
1. Introducció a la infografia, estructura i anatomia.

2. Fases de projecte d'infografia:
- Definició d'objectius
- Gestió de les dades
- Treballar el mapa conceptual
- Dissenyar l'esborrany

3. Eines
- Eines per treballar infografies amb alt component de dades
- Eines per treballar infografies creatives
- Eines i recursos per a les fases d'una infografia.

4. Creació de la infografia. (Consells i bones pràctiques)

Edition 1

Onsite session

Thu 19/09/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Registration closed.

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació. En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> Per inscriure's a qualsevol activitat cal tenir un usuari web creat. Pots crear-te'l
aquí
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Digital image and design

Next edition

Thu 19/09/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free

Registration closed.

Course ratings

Average
8.16

Lesson taught by

IGNASI XAVIER

ALCALDE PEREA

Average
8

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Infographics (2): Work all phases of your project infographic: Edition 1

Onsite session

Thu 19/09/19 09:30-13:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions