Specialized
Online

Online course - Introduction to web programming in HTML5

El llenguatge HTML5 complementa l'actual XHTML afegint semàntica i accessibilitat i adaptant-se a les necessitats de programació de llocs web 2.0

Specific goals | Temary

Aprendrem quines són les novetats que ens ofereix HTML5 i quins avantatges ens poden aportar fent servir javascript i llenguatges del costat del servidor com PHP o Ajax.

TEMARI

Introducció

       Descripció i antecedents
       Compatibilitat amb navegadors
       Elements eliminats
       Elements distintius d'una web en HTML5

Novetats bàsiques HTML5
       Noves etiquetes semàntiques
       Formularis
       Conceptes bàsics HTML5
       Ortografia, detalls i contingut editable

Elements multimèdia
       Àudio, vídeo i streaming
       API SVG
       Conceptes multimèdia
       API Canvas

Aspectes avançats
       Drag & Drop
       Control del DOM
       Conceptes avançats
       Aplicacions offline i geolocalització

Editions

Edition 1

Online session

From Fri 01/11/19 to Sat 30/11/19

Places available: 978. Sign me up
Edition 2

Online session

From Sun 01/12/19 to Tue 31/12/19

Opening of registration 30/11/2019 to 23:59 h.
Start: Fri 01/11/19
Modality: Online
Duration: 3 hours, 1 session
Price: This activity is free
Level: Specialized
Theme: Programming

Course ratings

Average
8.33

Lesson taught by

LUIS ALBERTO

TOMÀS FERNÁNDEZ

Average
8.62

Related courses

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Online course - Introduction to web programming in HTML5: Edition 1

Online session

Fri 01/11/19 to Sat 30/11/19

Online course - Introduction to web programming in HTML5: Edition 2

Online session

Sun 01/12/19 to Tue 31/12/19

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions