Selector d'idioma

catalàespañolenglish
Català Castellano English

Visualització del menú

Ruta de navegació

Activity Record

Aprèn a fer una campanya de màrqueting digital

Al pla de màrqueting anual d'un negoci es distingeixen dos elements diferenciats. D'una banda: l'activitat diària regular, i d'altre els moments d'alt impacte, com pot set el llançament d'un nou producte o servei o una promoció especial. Aquests moments especials necessiten una planificació especial: cal orquestrar diversos elements perquè la promoció sigui un èxit.

Sessió presencial

divendres 17 de maig · 09:30h - 13:30h

Sessió presencial

divendres 24 de maig · 09:30h - 13:30h

Cibernàrium-22@, Carrer Roc Boronat, 117 - 127, (Sant Martí) BARCELONA

Idioma d'impartició: Català

Objectius específics | Temari


Entendre què és una campanya de màrqueting digital i en què es diferencia de l'activitat regular

Descobrir diferents tipologies de campanyes

Aprendre a conceptualitzar una campanya

Aprendre els passos per implementar i avaluar una campanya.TEMARI1.- Introducció:


- Diferència entre campanya específica i activitat regular.

- Recorregut per exemples de campanyes específques


2.- Planificació de la campanya:

- Objectius, fases, calendari

- Conceptualització de la campanya

- Elements bàsics per la campanya (adequació del web, Landing Page específica, continguts per xarxes...)

- Aspectes a tenir en compte: com utilitzar l'humor, l'emoció, el suspens, l'storytelling i altres activadors de la viralitat.


3.- Implementació de la campanya.


4.- Avaluació de la campanya.


Altres dates disponibles per aquesta activitat

Edició 1

Aula virtual

dilluns 10 de juny · 12:00h -  14:00h

Aula virtual

dimarts 11 de juny · 12:00h -  14:00h

Aula virtual

dimecres 12 de juny · 12:00h -  14:00h

Aula virtual

dijous 13 de juny · 12:00h -  14:00h

Idioma d'impartició: Català

Informació general


IMPORTANT: En el cas que el format sigui virtual en streaming, es realitzarà a través de la plataforma gratuïta Microsoft Teams. Les persones inscrites rebran per correu electrònic l'enllaç amb la invitació i les instruccions d'accés abans de l'inici de la sessió.


>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.
>> L'idioma en que s'imparteix cada sessió està informat a la descripció de cada activitat.
>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
Tipus de sessió: Multisessió

Durada: 8 hores

Valoració del curs

Mitjana
8.86

Formació impartida per

Puntuació mitjana
9.21